Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт – Стопански дейности и проекти“ в дирекция „СДУР“ в Община Трявна, обявен със заповед №261/18.04.2024 г. на кмета на Община Трявна

май 9, 2024

Документ