СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“

април 11, 2022

СПИСЪК