СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД №182/25.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

април 15, 2024

Въз основа на решение по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на конкурсна комисия назначена със Заповед № 223/08.04.2024 г. на Кмета на Община Трявна се изготви настоящия списък на допуснатите в конкурса кандидати, както следва:

  1. Искра Христова Стоянова от гр. Плачковци, ул. „Планинец“ № 12, подала документи за участие с вх. № 3100-367/03.04.2024 г. по описа на Община Трявна;
  2. Христина Георгиева Дачева от гр. Пещера, ул. „Снежанка“ № 1, подала документи за участие с вх. № 3100-369/03.04.2024 по описа на Община Трявна.

Подробности ще откриете в прикачения документ тук:

Списък на допуснати кандидати