СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

август 15, 2023

Документ