Списък на допуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността Старши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Община Трявна

септември 18, 2020

Документ