Списък на кандидатите допуснати до събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ /за социални дейности/ при Община Трявна

ноември 12, 2020

Документ