Списък на кандидатите допуснати до събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ /за училища, детски градини/ при Община Трявна

септември 1, 2020

Документ