СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /ОБЩИНА/

май 3, 2023

Документ