СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ (медицинска сестра, фелдшер) ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“ ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА

май 15, 2020

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ