СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

март 27, 2020

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ В ОБЩИНА ТРЯВНА

Документ