Списък на класирания на първо място кандидат след приключване на конкурсната процедура свързана с провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността „Главен архитект“ в Община Трявна

септември 18, 2020

Документ