СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

март 27, 2020

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ В ОБЩИНА ТРЯВНА

Документ