СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“

април 29, 2022

Документ