Списък на недопуснатите кандидати до участие в следващ етап от конкурс за заемане на длъжността Старши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ на Община Трявна – оценка и защита на концепция и провеждане на интервю

октомври 6, 2020

Документ