Списък на недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността Главен експерт “Устойчиво развитие”

март 6, 2020

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 120/17.02.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Документ