Община Трявна удължава с 15 /петнадесет/ календарни дни срока за подаване на заявления за участие по конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МЦ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107559452, за срок от 5 (пет) години, считано от датата на влизане в сила на договора

август 9, 2022

Обява

Решение № 123/28.07.2022г.

Приложение № 1 към Решение № 87/19.05.2022г.