ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕН КОНКУРС ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“

декември 10, 2020

Конкурсната процедура за длъжността Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ , открита със Заповед № 723/12.11.2020 г. на кмета на Община Трявна, се прекратява във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. Нова конкурсна процедура ще бъде открита след отпадане на въведените мерки, за която следете интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.