ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА

декември 1, 2020

Във връзка със Заповед №738/26.11.2020 на Кмета на Община Трявна ви информираме, че конкурсните процедури за длъжностите „Медицинска сестра“/за училища и детски градини/, „Медицинска сестра“/за социални дейности/ и „Озеленител“, открити с обяви от 20.10.2020 г. и публикувани на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“ ще бъдат прекратени предвид Раздел I, т. 6 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.