ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 16, 2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и високата заболеваемост от COVID-19 към настоящия момент, включително и на служители на общинска администрация-Трявна провеждането на събеседването по обявените конкурси за длъжностите „Медицинска сестра“/за училища и детски градини/, „Медицинска сестра“/за социални дейности/ и „Озеленител“ се отлага до второ нареждане. Участниците, подали документи за участие в конкурса ще бъдат уведомени за новите дати, на които ще бъде проведено събеседването чрез публикуване на информацията на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.