ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

юни 20, 2022

Със Заповед № ОХ –571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ
С НАЧАЛО 07.09.2022Г.

длъжност „Младши специалист” – 120 бр. – в Национален военен университет„Васил Левски” гр. Велико Търново

длъжност „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 30 бр.
във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен:

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 05.07.2022 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания:
1. да имат завършено най-малко основно образование;
2. да са годни за служба в доброволния резерв;
3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да нямат друго гражданство;
7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

За справка: Военно окръжие – Габрово, ул. „С. Врачански” 1А
Тел. 066/805531, 0882552015 и www.comd.bg