ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-949/19.11.2020г.)

декември 4, 2020

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-949/19.11.2020г.)

16 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ
в Съвместно командване на специални операции:
за в.ф. 56100 – Пловдив – 2 бр.
за в.ф. 56110 – Пловдив – 2 бр.
за в.ф. 56120 – Пловдив – 3 бр.
за в.ф. 54120 – Пловдив – 2 бр.
за в.ф. 48650 – Пловдив – 7 бр.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 20.01.2021 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: за някои от длъжностите се изисква притежание за авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове, за други – свидетелство за управление на МПС категории „С” или „С+Е”
– да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на условията на
чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години към датата
на подписване на договора за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да няма образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство

Телефони за контакт и информация относно конкурса – 032/607010, 032/607011, 032/607012

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg