ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (заповед на командира на Съвместното командване на силите № ЗРД-179/17.02.2022г.)

февруари 25, 2022

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (заповед на командира на Съвместното командване на силите № ЗРД-179/17.02.2022г.)
30 бр. вакантни длъжости за ВОЙНИЦИ в Съвместното командване на силите:

за военно формирование 22980 – София -6 бр.
за военно формирование 52210 – Банкя -6 бр.
за военно формирование 28860 – Горна Малина – 18 бр.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 25 .03.2022 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Размерът на основнто месечно възнаграждение
е не по-малък от 1016 лв.

Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „В” или „С”.
– да не са по-възрастни от 40 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да няма образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство;
– да покриват нормативите за физическа годност.

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
– да не са по-възрастни от 44 години;
– да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
– да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
– към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg