ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (заповед на командира на Сухопътните войски № ЗРД-1591/30.11.2022г.) 225 вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Сухопътни войски

декември 12, 2022

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(заповед на командира на Сухопътните войски
№ ЗРД-1591/30.11.2022г.)
225 вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ
в Сухопътни войски:
1. За в.ф. 27250 – София – 20 бр., съгласно Приложение № 1;
2. Гарнизон Стара Загора – 25 бр., съгласно Приложение № 2;
3. Гарнизон Ямбол – 55 бр., съгласно Приложение № 3;
4. Във в. ф. 52740 – Хасково – 15 бр., съгласно Приложение № 4;
5. Във в. ф. 38220 – Плевен – 5 бр., съгласно Приложение № 5;
6. В 61-ва механизиране бригада – Карлово/Казанлък – 80 бр., съгласно Приложение № 6;
7. Във в. ф. 28330 – Смолян –15 бр. съгласно Приложение №7;
8. Във в. ф. 42600 – Мусачево – 10 бр., съгласно Приложение № 8;

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 20 .01.2023 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А
Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „В” или „С”.
– да не са по-възрастни от 40 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да няма образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство;
– да покриват нормативите за физическа годност.

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
– да не са по-възрастни от 44 години;
– да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;
– да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);
– към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg