ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ ВЪВ ВМА (ВОЕННИ ЛЕКАРИ), ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

февруари 25, 2022

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ ВЪВ ВМА
(ВОЕННИ ЛЕКАРИ), ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Със Заповед № ОХ – 143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 32 вакантни длъжности (за военни лекари и медицински сестри/медицински лаборант ) във Военномедицинска академия – София
Длъжностите, които могат да се заемат са за МБАЛ – София, МБАЛ – Варна, МБАЛ – Плевен, МБАЛ – Сливен и МБАЛ – Пловдив
Изисквания: образование – магистър-лекар, съответстващо на изискванията на длъжността, магистър-дентална медицина, бакалавър – медицинска сестра
– да не са по-възрастни от 40 години;
– да са годни за военна служба;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;
– да нямат образувано наказателно производство;
– да нямат друго гражданство освен българско.
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 31.03.2022г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257
справка www.comd.bg