ЧЕТИРИ АПТЕКИ В ОБЩИНА ТРЯВНА СКЛЮЧИХА ДОГОВОР СЪС ЗДРАВНАТА КАСА В ГАБРОВО

януари 28, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Четири аптеки на територията на Община Трявна – три от тях в гр. Трявна и една в гр. Плачковци подписаха индивидуални договори с Районната здравноосигурителна каса в Габрово за отпускане на частично или напълно платени лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Същият договор са сключили още 34 търговски обекти, предлагащи здравни услуги, в област Габрово – 23 в Община Габрово, 9 в Община Севлиево и 2 в Община Дряново, които са пожелали да работят с НЗОК.

Рецепти за скъпоструващите лекарства, заплащани от здравната каса по трите вида протоколи – ІА, IB и IC ще бъдат изпълнявани от повечето аптеки подписали договор. Пациентите с диабет могат да получават аналогови инсулини в 32 аптеки, а тест-ленти – в 27. Аптеките, от които здравноосигурените пациенти могат да получават предписаните им сензори за продължително измерване на нивото на глюкоза са 24. Лекарствата за хормонална терапия при онкологични заболявания отпускат 30 аптеки.

Хронично болните, които получават безплатни или частично платени лекарства могат да изберат най-удобната за тях аптека, сключила договор с Районната здравна каса, за осигуряване на необходимите им за месеца лекарства.

Аптеките, които са пожелали да отпускат лекарствените продукти за домашно лечение, предписвани при диагностициран COVID-19 и заплащани напълно или частично от НЗОК са 28 и също са в четирите общини на областта.

От РЗОК напомнят, че лекарствата за домашно лечение на хронични заболявания вече се отпускат по електронни рецепти и електронни рецептурни книжки, които не трябва да се заверяват. Не е необходимо здравноосигурените лица да си закупуват хартиени рецептурни книжки.

В РЗОК Габрово е на разположение списък на аптеките сключили договор с посочени адреси, телефони и видовете лекарства, които отпускат.

Тази информация може да се намери и на сайта на НЗОК /www.nhif.bg/ в рубриката „електронни услуги”„търсене на договорни партньори и дейности”, а в същата рубрика функционира и удобна електронна справка за търсене на лекарства, заплащани от НЗОК.

Онлайн справка за аптеките: https://services.nhif.bg/references/lists/pharmacies.xhtml;jsessionid=FEC8EDA85C8EAC888BC605C7BC312924

Онлайн справка за лекарства: https://services.nhif.bg/references/lists/medicine.xhtml