Четири са одобрените проекти в община Трявна в кампанията „За чиста околна среда 2018“ на ПУДООС

април 16, 2018
Автор: Веселин Михов

Четири са одобрените проекти в община Трявна в кампанията „За чиста околна среда 2018“ на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Три от проектите са подготвени от Община Трявна и са на стойност до 10 000 лв. всеки. Това са проект „Зелената идея на Трявна – докосване до балкана /кв. Светушка/“, проект „Зелената идея на Трявна – докосване до балкана /крайбрежна алея/“ и проект „Фитнес зона – здраве за децата на Плачковци“. Четвъртият одобрен проект е на ОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци, общ. Трявна  с наименование „Природата в нас“. Допустимата стойност на училищните проекти в кампанията е до 5000 лв.