ЗАПОВЕД №617/01.10.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРАДИЦИОНЕН ПАЗАР-БИТАК В ГР. ТРЯВНА

октомври 1, 2021

Заповед: ЗАПОВЕД 617