ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ГАБРОВО ЗА ОТМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО

февруари 18, 2022

Заповед № РД-01-61/16.02.2022 год. на директора на РЗИ-Габрово д-р Николай Пенчоков, с която се отменят Заповеди № РД-01-14/18.02.2022 год., № РД-01-45/02.02.2022 год. и № РД-01-48/04.02.2022 год. и се възстановяват плановия прием, плановата оперативна дейност в болничните заведения на територията на област Габрово, както и присъственото обучение за учениците от V до XII клас във всички учебни заведения.

Заповед