Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на РБ, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

май 5, 2021

Заповед №РД-01-274/29.04.2021 г. на МЗ