Заповед РД-01-355/18.05.2021 на министъра на здравеопазването

май 19, 2021

Министърът на здравеопазването издаде Заповед РД-01-355/18.05.2021 г. за изменение на Заповед №  РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г., с която:

  • От 19 май 2021г., отпада забраната за провеждане на присъствено обучение, във висшите учебни заведения.
  • От 19 май 2021г., спортните състезания ще се провеждат при заемане на не повече от 50% от местата за публика и при спазване на физическа дистанция от най-малко 1, 5 м, както и носене на защитни маски за лице.
  • От  31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици и се допуска провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.

С пълния текст на Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. можете да се запознаете тук.