ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

март 16, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с предложение да бъде издадена заповед за временно неприлагане на принципа на задължителност за посещение на деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини в община Трявна за период от три седмици.

Предложението е децата в задължителна предучилищна възраст да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора на детската градина, а отсъствията да се считат за отсъствия по уважителни причини.