ДЕТСКИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РЕЦИТИРАНЕ НА ПАТРИОТИЧНИ СТИХОТВОРЕНИЯ „БЪЛГАРИЯ – МАЙКА НА ГЕРОИ“

февруари 8, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна обявява детски национален конкурс за рецитиране на патриотични стихотворения „България – майка на герои“, посветен на 3-ти март – Ден на Освобождението на България от османско робство.

Желаещите могат да се включат чрез изпращане на видеозапис с изпълнение на патриотични стихове.

Ще бъдат отличени най-добрите изпълнения в четири възрастови групи.

 

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

 

  1. Конкурсът е индивидуален. Груповите изпълнения няма да бъдат допуснати до класиране.

 

  1. Възрастови групи:
  2. Деца от предучилищна възраст до 7 години, посещаващи детска градина:
  3. Ученици I-IV кл.
  4. Ученици V-VII кл.
  5. Ученици VIII-XII кл.

 

III. Изисквания за изпращане на творбите:

Всеки участник може да се включи с рецитиране на едно стихотворение. Видеозаписите с изпълнение на стихотворението се приемат на електронен адрес: talant.tryavna@gmail.com.

В текста на писмото трябва да се добави информация за участника: три имена, години, клас, име на учебното заведение (детска градина или училище), телефон за връзка (на негов родител/настойник/попечител).

Задължително видеозаписите трябва да бъдат придружени с попълнена и подписана Декларация за информирано съгласие* от родител/настойник/попечител за участие в конкурса „България – майка на герои“ и за обработване на личните данни на дете, с която дава своето съгласие клиповете на съответното дете да бъдат споделени в УouТube канала на Община Трявна, официалния сайт на Община Трявна: tryavna.bg, фейсбук страниците „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и на информационното табло пред Туристически информационен център в град Трявна.

 

  1. Краен срок за получаване на творбите: 17:00 ч. на 24 февруари 2021 г.

 

  1. Награждаване:

Жури ще оцени най-добрите изпълнения във всяка възрастова група. Ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда за всяка отделна възрастова група.

 

Обявяването на победителите ще се състои на 02.03.2021 г. в официалния сайт на Община Трявна: tryavna.bg.

Награждаването на отличените творби ще се състои на 04.03.2021 г. в сградата на Община Трявна. Поради извънредната епидемична обстановка, награждаването на децата ще се състои индивидуално, в опреден час, за който отличените участници ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане. В случай на невъзможност за присъствие, наградите ще бъдат изпратени по пощата или чрез куриер.

 

За повече информация и контакти:

e-mail: tryavna@tryavna.bg

тел. +359894414282

 

*Образец на декларацията може да бъде изтеглен от ТУК.