ДЕЗИНФЕКЦИЯТА НА ЗАСЕГНАТИ ОБЕКТИ ОТ НАВОДНЕНИЕТО В ТРЯВНА ПРОДЪЛЖАВА

юли 27, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Засегнатите, вследствие на голямото наводнение в средата на миналия месец, имоти и общинска инфраструктура се дезинфекцират по инициатива на Община Трявна. Процесът по обработка на терените се осъществява от „Дезинфекциозна станция-БГ“ ООД, които и днес, от рано сутринта, обходиха значителна част от набелязаните места. Дезинфекцията ще продължи и през утрешния ден, 28 юли, когато се очаква да бъдат обходени и останалите имоти и улици.

От „Дезинфекциозна станция-БГ“ посочват, че на дезинфекция подлежат всички повърхности и предмети, които са били в контакт с водите от наводнението. Използват се дезинфектанти, разрешени за употреба от Министерство на здравеопазването при спазване указанията на производителя по отношение работни концентрации и време на въздействие. С предимство се прилагат хлорни препарати на база натриев хипохлорит или органични хлорни препарати – изоцианурати, които притежават широк спектър на действие и бързо действие.

След извършване на дезинфекцията ще се редуцира броят на патогенните микроорганизми върху обекти с епидемиологична значимост като външната среда, от кожа и лигавици и др. до безопасно за здравето на човека ниво. Процесът унищожава болестотворните микроорганизми (бактерии, фунги и вируси) с цел прекъсване предаването на инфекции и се постига целево обеззаразяване.

„При наводнения съществува повишен риск от възникване и предаване на редица инфекциозни заболявания – коремен тиф, холера, дизентерия, лептоспироза, хепатит А, особено когато са засегнати водоизточници, ВиК инсталации. Опасността от развитие на епидемии е свързана най- вече с настъпили повреди във водопроводната мрежа, разливи на канализационни води, разнасяне от водите на трупове от животни и натрупването на отпадъци.

Основният рисков фактор за възникване на епидемии по време на наводнения, е контаминацията на питейната вода. Водите от наводненията могат да съдържат различни видове патогенни микроорганизми – бактерии, вируси, плесенни спори, протозои. Почистването и дезинфекцията са от особено значение за елиминиране на патогенните микроорганизми и редуциране риска от инфекции.“ коментира инж. Жени Кантарева – ръководител ДДД „Дезинфекциозна станция-БГ“ ООД.

При провеждане на мероприятията по дезинфекция вследствие на наводнения на засегнатите площи на територията на Община Трявна се провежда целева дезинсекция чрез прилагане на влажна дезинфекция и дезинфекция чрез студен аерозол на дезинфектанта „САНИФОРТ“ гранула. Използва се под формата на воден разтвор, в който гранулата лесно, бързо и напълно се разтваря. Нивото на свободен остатъчен хлор, необходимо за гермицидния ефект на препарата, се постига незабавно. Отделя се слаба, недразнеща миризма на хлор, но след употреба не оставя никакъв неприятен мирис, завършват от „Дезинфекциозна станция-БГ“ по повод процесът на обработка на засегнатите обекти в момента.