ДГ „СВЕТЛИНА“ – ТРЯВНА ПРОДЪЛЖАВА ОСИГУРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЯКО ДЕТЕ

септември 23, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

И през новата учебна 2021/2022 година, Детска градина „Светлина“ –  Трявна продължава работата по проекта „Деца, учители и родители – заедно за по-добро бъдеще в Трявна“. Той е съвместна инициатива на детското заведение в партньорство с Фондация „Вяра“ и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Чрез участие в забавни, интересни и лесни за възприятие от децата игри, учителите и тази година успяват да им осигурят качествено образование и да развият техните способности. Всеки ден малчуганите се запознават с игри от детството на баба и дядо; различни професии и възможността за реализацията им в гр. Трявна; учат се на патриотизъм и не на последно място създават си навици за активно спортуване и здравословен начин на живот.

 

 

 

 

 

 

„По-високото качество на образование и подобряване на материално-техническата база в ДГ „Светлина“, е цел към която се стремим. Работата по проекта е възможност, която ни помага да постигнем тази цел. С реализиране на дейностите осигуряваме достъп до по-качествено образование и активно социално включване на деца и от малките населени места около Трявна, в които няма детска градина.“ споделя директорът на детското заведение – г-жа Весислава Александрова и допълва, че дейностите по проекта са повишили и мотивацията на учителите.

 

 

 

 

 

В работата на учителите с децата се включват и двама специално обучени педагози. Те прилагат методът релационна психомоторика, с който се намалява тревожността и агресията в ранна детска възраст и се подобрява цялостната социална компетентност. Проектът предвижда още и участието на родителитев в обособени родителски ателиета за неформално игрово обучение на различни теми.