ДИАН КАНЪКОВ ОТ ТРЯВНА Е НОВИЯТ ПРОФЕСОР ПО ПАТОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СТАРА ЗАГОРА

януари 10, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Трявна с пореден повод за гордост! Диан Тодоров Канъков е новият професор по патология на животните в катедра „Вътрешни болести“ на Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора.

Проф. Диан Канъков е роден на 15 април 1969 година в Трявна и целия си съзнателен живот отдава на образованието и преподавателската дейност. Ветеринарната медицина го влече още от ученик, като завършва Техникум по ветеринарна медицина в гр. Ловеч със златен медал през 1988 година, а през 1996 Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет.

В периода 1996-1997 е участъков ветеринарен лекар в с. Царева ливада към РВМС Габрово; 1997 Асистент; 2001 Старши асистент; 2004 Главен асистент; 2013 Защитена дисертация ОНС „Доктор“, 2014 Доцент.

Зад гърба си, проф. Канъков има 28 години преподавателски стаж. Член е на Съюза на учените в България; Български ветеринарен съюз; Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни; Редколегията на сп. „Ветеринарна сбирка“; Академичния съвет на Тракийски универистет (2011-2015); Факултетния съвет на ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет. От 2016 год. до 2020 год. заема поста зам.-декан по клинична дейност, стажове и практики на ВМФ. В същия период е председател на Клиничната комисия на ВМФ, както и управител на Университетски клинико-диагностичен комплекс.

Специализации добива в UNIVERSITY COLLEGE, Корк, Ирландия; Ветеринарен факултет, Истанбул, Турция и CAMBRIDGE UNIVERSITY, Великобритания.

Автор на 122 научни публикации; 2 учебника; 4 ръководства и 2 монографии.

Община Трявна поздравява проф. Диан Канъков за придобиването на най-високата университетска и академична-институционална титла и степен и му пожелава здраве, много нови успехи и всичко най-добро!

Снимка: Тракийски университет – Стара Загора