ДО 13 АПРИЛ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ИЗВЪН СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

март 19, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева издаде заповед на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМ, във връзка с обявено извънредно положение на цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. – ДВ, бр. 22 от 13 март 2020г с Решение на Народното събрание на Република България относно предприемане на дейности свързани с превенция и защита на населението от  COVID – 19.

Със заповедта се преустановява изпълнението на административни услуги, предоставяни от общинска администрация Трявна, за които е необходимо извършване проверка на място извън сградата на Общината, уточняване на допълнителна информация и други действия, за които е нужно осъществяване на личен контакт със заявителя на услугата.

Заповедта важи до 13.04.2020 г.