До 30 юни може да запишете детето си за участие в летните занимания от Програмата на МКБППМН към Община Трявна

юни 19, 2018
Автор: Илияна Георгиева

image

И тази година през летния сезон МКБППМН при община Трявна предлага да стартира изпълнението на Програма за лятна работа за деца и ученици „Весела ваканция – 2018″.

Може да запишете детето си за участие до 30.06.2018 г. в стая 202 на Община Трявна .

Програма за лятна работа за деца и ученици „Весела ваканция –2018“ е разработена въз основа на анализ на наличните ресурси и набелязани задачи във връзка с провеждането на извънкласни форми за работа и ангажиране на свободното време на децата през летните месеци.

Програмата е с основна цел да привлича институции и насърчава партньорство в полза на детето, съобразена е с интересите и възрастовия състав на участниците обхващащ деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст.

Основните приоритети на Програмата за лятна работа за деца и ученици „Весела ваканция – 2018“ са: изграждане на работеща общност от организации, застъпващи се за детското благосъстояние; осмисляне на свободното време на децата и учениците в община Трявна чрез реализиране на извънкласни форми на работа и ангажирането им в реализацията на проекти в различни области на науката, изкуствата, спорта, туризма; създаване на възможност за разгръщане на техния творчески потенциал чрез разнообразни по форма и съдържание дейности; насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно за учебни занимания през лятната ваканция; възпитаване у децата и учениците на сръчност, трудолюбие и емпатия.

В резултат на изпълнението на програмата се очаква да бъдат развити индивидуални качества и умения чрез участие в групи по интереси – любознателност, творческа смелост и фантазия, нестандартно мислене, умения за вземане на решения; да се подобрят комуникативните умения чрез общуване в групи; да се създадат нови приятелства.

Планът за лятна работа за деца и ученици за 2018 година „Весела ваканция – 2018“ на Община Трявна обхваща месеците юли и август.

Спорт, туризъм, танци, весели игри, читателски маратон, разнообразни ателиета и още много забавления очакват децата и учениците през летните месеци.

Забележка: Заниманията ще се провеждат по установен график. Посещенията не са със задължителен характер и не се заплащат от участниците. Един участник може да участва в повече от едно занимание. След започване на заниманията се допуска включването на нови участници.

Цялата програма може да видите тук.