ДО 31 ЯНУАРИ 2023 МОЖЕ ДА ПОДАВАМЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ГОДИШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

януари 3, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна уведомява всички лица, които подлежат на облагане с годишен патентен данък, че срокът за подаване на данъчна декларация е 31 януари 2023 година. В случай на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на същата, подчертават от отдел „Местни данъци и такси“ към Община Трявна.

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.

9412 – Декларация – образец

Допълнително информация може да откриете ТУК.

Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с годишен туристически данък за предходната календарна такава.

9415 – Декларация – образец

Допълнително информация може да откриете ТУК.

Образци на двете декларации може да попълвате и на място в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на общинска администрация – ул. „Ангел Кънчев“ №21, гр. Трявна, от 08:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден.