ДО КРАЯ НА ЮНИ МОЖЕ ДА СМЕНИМ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ СИ ЛЕКАР

юни 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

До края на юни може да се запишем в пациентската листа на друг общопрактикуващ лекар. Следващият възможен период за нов избор на личен лекар ще бъде през декември. В останалото време, може да се осъществява смяна на лекаря само при прекратяване на договора му или при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго, информират от Районната здравноосогурителна каса-Габрово.

Смяната става, чрез попълване на регистрационна форма за постоянен избор, която е достъпна за разпечатване и от сайта на Националната здравноосигурителна каса /www.nhif.bg/. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. Не е необходимо хората да уведомяват досегашния си лекар за смяната – това става служебно. Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен изборът, като те се включват в пациентската му листа от тази дата.

Когато хората предприемат смяна, следва да представят на новоизбрания лекар и здравноосигурителната си книжка, но ако не разполагат с такава, това не е пречка да бъдат записани в пациентската листа.

НЗОК е предоставила възможност чрез Персонализираната информационна система на НЗОК, избор на общопрактикуващ лекар да се прави и онлайн, ако здравноосигуреното лице има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за избор на личен лекар. За целта от интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg   –  секция „Преглед на пациентско досие“ или  секция „Услуги за граждани“ – линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“, трябва да се влезе в личното електронно здравно досие с цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис – КЕП) и да се отвори меню „Избор на личен лекар“.

Не трябва да се забравя, че осигурените, които пребивават в друго населено място временно /пр. само за летните месеци/ имат възможност да направят временен избор там за период до пет месеца. Това се прави чрез специална регистрационна форма за временен избор, в която лицето вписва от коя до коя дата иска да бъде валиден този избор. При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. След изтичане на посочения срок, лицето се възстановява автоматично в пациентската листа на лекаря, при който е записано за постоянно.

Когато хората пребивават в друго населено място до 1 месец, при нужда, без да са променяли избора си, могат да посетят общопрактикуващ лекар на място и НЗОК заплаща за този инцидентен преглед. Необходимо е само да носят и представят здравноосигурителната си книжка.