ДОНИКА БАЛАБАНОВА: БЛАГОДАРЯ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ДОБРОТО ПАРТНЬОРСТВО, ПРОДЪЛЖАВАМЕ СЪС СОЦИАЛНО ЗВЕНО

февруари 4, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

В края на м. януари Сдружение „Цветница“ представи пред своите партньори дейностите по социалния проект „Здраве и социално развитие на уязвими лица“, реализирани през последната половин година от неговото стартиране и подробно запозна присъстващите с предстоящите цели, които организацията си е поставила за изпълнение. Срещата се проведе онлайн и участие в нея взеха председателя на Сдружение „Цветница“ – Доника Балабанова и негови представители, представители на Община Трявна, Бюрото по труда и управителя на обучителна организация „Инфоцентър“ – Калина Тотева.

„Здраве и социално развитие на уязвими лица“ е вторият социален проект, който организацията с нестопанска цел реализира. Изпълнява се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е на обща стойност 97 217, 63 лв. Доника Балабанова благодари на всички свои колеги и партньори, помагали в процеса на работа и подчерта, че не случайно името на проекта започва с думата „здраве“, защото днес, във времена на световна пандемия, болести и изпитания, всеки един от нас я поставя именно на първо място.

„Нашият проект цели да помогне и да подобри благосъстоянието на хората, които са най-уязвими и които са в рискови групи, тези с ниско образование, хора, които са постоянно безработни с много ниски доходи и са изключени от възможността да работят. За да достигнем до тях ни помогнаха от Бюрото по труда, социалното предприятие за обществено хранене, колегите от Община Трявна и в частност от социалните услуги, колегите от дирекция „Социално подпомагане.“ сподели председателят на Сдружение „Цветница“ и допълни, че другата основна цел, пред която екипа й е бил изправен, е било убеждаването на уязвимите хора да се включат в обучение за социални асистенти и да придобият професионална квалификация след това.

Въпреки изискванията за притежание на „зелен сертификат“ от всички участващи и временното прекъсване на обучението по проекта, Сдружение „Цветница“ успява да достигне до 28 уязвими лица – бройка, която нахвърлила техните очаквания. 24 от тях преминали мотивационното обучение, което по думите на председателя на организацията, им помогнало да се отпуснат пред хора и да превъзмогнат ограниченото си социално общуване.

„Така, на 7 септември с един наш дългогодишен парньор в лицето на Инфоцентър-Трявна и на г-жа Калина Тотева започнахме да обучаваме 16 лица в професия социален асистент. Голяма част от хората бяха с увреждания. Хубавото е, че 80% подходиха изключително сериозно към това обучение и ние сме изключително доволни!“ допълва още Балабанова.

В момента Сдружение „Цветница“ работи по създаването на ново звено за социално-здравна подкрепа, което тепърва ще помага на уязвимите хора през следващите месеци. Идеята е екипът от специалисти, сред които четирима социални асистенти, медицинска сестра, лекар, психолог и пр. да посещават домовете на самотно живеещи хора, лица, които са трудноподвижни и такива, които не могат да се самообслужват и да бъдат техните посредници с останалите звена и институции, за да могат хората да бъдат по-добре обслужени и информирани.

„Ще се радваме накрая да реализираме абсолютно всичко, което сме си набелязали, а именно да сме в центъра на тази мрежа с всички тези услуги, които ползват различните лица и да бъдем в помощ, така че да се случва по-лесна комуникация и връзка. Много благодаря на служителите на Община Трявна, че винаги така са се отзовавали и за доброто партниране, което имаме в различни инициативи. Бих се радвала да продължим и занапред съвместната ни работа по социалното звено и услугата, която развиваме в момента!“ подчерта в края на онлайн срещата Доника Балабанова. Кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева също благодари на сдружение „Цветница“ за добрата съвместна работа и продължаващите добри партньорски взаимоотношения.

Проектът „Здраве и социално развитие на уязвими лица“ продължава до 15 май тази година. Заедно с млади и възрастни уязвими лица, екипът на Сдружение „Цветница“ продължава работа и с най-малките представители на уязвимите групи – децата, които са с риск от социално изключване. С тях работи образователния медиатор Стела Георгиева, която посещава редовно малчуганите в ДГ „Калина“ в Трявна и ДГ „Осми март“ в Плачковци и развива техните социални умения чрез музика и игри.