ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ В ТРЯВНА

октомври 26, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Информационната кампания относно възможностите за финансиране с европейски средства, която ще се проведе в парка пред Районен съд-Трявна в четвъртък (28.10.2021 год.) от 11:00 ч., ще засегне различни въпроси и ще извършва индивидуални консултации на място.

От Областния информационен център-Габрово ще информират всички заинтересовани граждани за насочената към неправителствените организации процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., както и предстоящите възможности за финансиране на бизнеса.

Експертите от териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието в Габрово (ТОО – Габрово на НССЗ) ще отговарят на въпроси на земеделски стопани, свързани с кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., в това число възможности за кандидатстване по подмерки  6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

На всички посетители ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали, съгласно въведените в страната противоепидемични мерки.

За допълнителна информация може да се обърнете към ТОО на НССЗ в гр. Габрово на тел.: 0885 848 822 и еmail: gabrovo.m@naas.government.bg, както и към ОИЦ – Габрово на тел.: 0879 94 68 59 и e-mail: oic@gabrovo.bg.