ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО И НАСТАНЯВАНЕТО НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

март 8, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна и областният управител на Област Габрово предоставят обобщена информация, касаеща всеки, който настанява група в хотел или човек от Украйна в частното си жилище. Припомняме, че българските граждани, решили да приемат бежанци трябва да предприемат следното:

Да осъществят контакт с Регионалната здравна инспекция в Габрово (на дежурния телефон – 0884606423) за провеждане на тестване за COVID-19 на лицата от Украйна при необходимост, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат „зелен сертификат“ за ваксинация. За целта са осигурени безплатни бързи антигенни тестове в РЗИ – Габрово. Гражданите на Украйна имат възможност да се тестват и в Център за спешна медицинска помощ, както и да бъдат прегледани там при необходимост.

В три-дневен срок домакинът, респективно приемащата организация, е задължен/а да регистрира настанените от/при него лица в Районно управление на МВР по местоживеене – служба „Миграция“. При регистрация представя неговите и техните лични документи (не е задължително личното присъствие на украинските граждани), като отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци или хуманитарен статут. Подаването на заявлението гарантира получаване на Личен номер на чужденец, който дава право на безплатна здравна помощ в системата на държавното здравеопазване, легален достъп до трудовия пазар,  както и възможност на децата да посещават детска градина или училище.

В случай, че лицето не желае да получи специфичен статут, то има право на 90-дневен престой в страната като турист. В този случай не е възможно да ползва безплатна здравна помощ, безплатен достъп до образователната система, както и не може да работи в България.

При подаването на Заявление в „Миграция“ се попълва и анкета със следните въпроси:

  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за работа, в каква сфера?

Към Областна администрация – Габрово вече е създаден Областен координационен център, който обработва информацията от анкетните карти и координира действията с Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др. за последваща помощ и подкрепа.

За сигнали  е разкрита телефонна линия 066/800 668 и 0898815465 и имейл – helpukraine@gb.government.bg. Постъпващата информация се обобщава в споделени файлове, достъпни за всички институции – таблица с необходимите ресурси в помощ на украинските граждани.

При необходимост от медицинска помощ се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис до подаване на заявление за получаване на личен номер на чужденец.

Областният координатор към Областна администрация – Габрово  – Кристина Сидорова, съдейства при възникнали казуси и необходимост от координация между институциите. Той посещава предварително определените за настаняване места и подпомага процеса на адаптация на пристигналите от Украйна. Поддържа активна връзка с четирите общини в областта и събира информация на посочените телефон и електронна поща.