ДВА ИДЕЙНИ ПРОЕКТА СЕ БОРЯТ В АРХИТЕКТУРНИЯ КОНКУРС НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ПЛАЧКОВЦИ

декември 14, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес в Заседателната зала на Община Трявна бяха представени двата идейни проекта, които ще се борят за спечелването на архитектурния конкурс, обявен от местната власт за модернизиране и благоустрояване на Централната градска част на Плачковци. Проектите се разглеждат от компетентно жури, назначено от кмета на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева и предстои да бъдат оценени.

Припомняме, че целта на архитектурния конкурс бе да представи оригинална и индивидуална нова съвременна визия на площадното пространство пред сградата на Кметство Плачковци, която да го превърне в притегателно място за почивка и забавления на жители и гости на града. А именно – изграждане на място за провеждане на обществени събития, паркоустройство с прилежащ фонтан и осветление, паметник на Патриарх Евтимий, който е свързан с легенда за основаването на Плачковци, които бяха и сред основните изисквания, заложени за изпълнение в архитектурните разработки.

Представяме Ви и визуализация на двата идейни проекта, които се борят за спечелване на конкурса. Наградният фонд за победителя е в размер на 833,33 лв. без ДДС, който впоследствие ще има право да изготви  и техническия проект за Централната градска част на Плачковци.

Идеен проект, разработен от арх. Севастин Петров Олеков и арх. Георги Антонов Ангелов, Архистик ООД

Идеен проект, разработен от арх. Анна Неделчева Димитрова