ДВАМА ПЕДАГОЗИ ОТ ДГ „СВЕТЛИНА“-ТРЯВНА С ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ноември 9, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Пореден повод за гордост на нашия град Трявна!

По случай 1 ноември – Деня на народните будители двама педагози от Детска градина „Светлина“ в Трявна бяха отличени със Специална награда в направление „Предучилищно образование“. Почетните грамоти бяха предоставени от началникът на Регионалното управление на образованието в Габрово – Георги Маринов и председателят на Координационния съвет на Синдиката на българските учители – Ренета Колева, които за шеста поредна година организираха Регионалния конкурс „Учител – Будител на бъдещето“ – Габрово 2021 год.

Отличени в конкурса са старши преподавателя Диана Колева Станчева – дългогодишен музикален ръководител на детската градина, който от тази учебна година се пенсионира и младия преподавател в ДГ „Светлина“ – Мария Пейчева Мухтарова, която работи и трупа стаж в сферата на предучилищното образование от четири години насам.

До номинацията на двамата детски преподаватели се стигна след успешната им съвместна работа по проект „Деца, учители и родители – заедно за по-добро бъдеще в Трявна“, който се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“.

„Проектът е съвместна инициатива на ДГ „Светлина“ – Трявна и партньор – Фондация „Вяра“, който стартира през учебната 2020/2021 г. и продължава и през учебната 2021/2022 г. Той е разработен като част от усилията на ДГ „Светлина“- гр. Трявна да подпомогне децата и техните семейства в процеса на изграждането им като пълноценни граждани и бъдещата им успешната професионална, социална и творческа реализация в родния град.“ споделя директорът на учебното заведение – г-жа Весислава Александрова и допълва, че по този начин се повишава броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца от маргинализираните общности, като провокира интерес и участие в дейности, свързани с музика, изкуство, игри, танци, спорт. Не на последно място между подрастващите се възпитава сътрудничество и емпатия, приобщават се родителите, включително чрез участие в събития за неформално и игрово обучение.

Засилен интерес и участие от страна на децата в предложените по проекта занимателни и увлекателни дейности успяват да постигнат и двамата преподаватели, които в продължение на месеци ръководят два клуба – част от този проект.

В своя клуб „С България в сърцето“ г-жа Мария Мухтарова успява да подпомогне патриотичното възпитание на 25 деца от четвърта възрастова група и да представи ролята на Детската градина и семейството като начин за изграждане на национална идентичност и самочувствие у подрастващите. Клубът засяга и темата за емигрирането на родителите в чужбина и начините за тяхното убеждение, че реализация в страната ни има и бъдещето на децата ни е тук в България.

Като музикален ръководител, от своя страна, старши учителят Диана Станчева помага за музикалното възпитание на малчуганите във втория клуб по проекта – „С танц и песен по света“. В него са включени за интегриране деца от маргинализираните групи – сформирана е група за народни танци от 3 подготвителна група и мажоретен състав от 4 подготвителна група на ДГ „Светлина“. Тук основната цел е децата да се запознаят отблизо с песните и танците на страните, в които живеят и работят техните родители и да се обвържат междувременно с българските народни песни и танци.

„Можем да кажем, че получените награди отличават най-вече работата на нашите педагози по съвместния проект, който стартирахме за децата и техните родители. Не на последно място, тук, се отличава и връзката между старши учител, който вече се пенсионира и млад колега –  получи се една успешна приемственост. Радвам се и ги поздравявам!“ завърши с усмивка г-жа Весислава Александрова.

Община Трявна също поздравява детските преподаватели от ДГ „Светлина“ за заслуженото отличие и им пожелава никога да не спират да носят вътре в себе си този будителски дух и никога да не спират да го предават на нашите деца, които са именно бъдещето на гр. Трявна!