ДВЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 5, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В официалния сайт на Община Трявна, раздел „Обяви по ЗУТ“ са публикувани две обявления относно две инвестиционни предложения на Община Трявна, а именно „Преработка на идеен и технически проект за благоустрояване на „Божковска поляна“, кв. Тепавиците и проект за мостово съоръжение“ и„Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“.

Припомняме, че по бюджета на Община Трявна бяха отпуснати допълнително 500 000 лв. за благоустрояване на терен „Божковска поляна” и изграждане на мостово съоръжение по плана на кв. „Божковци” в Трявна.

Намеренията на Община Трявна са да се изготви проект с редица благоустройствени дейности за да се създаде паркова среда, която да съвмести съвремените нужди на града и класическия възрожденски дух. С проекта да се предвиди изграждане на алейна мрежа; място за провеждане на обществени мероприятия като музикални и театрални изяви, рецитали; групови събирания на открито; място за демонстрация на български занаяти; площадки за игра на деца от различни възрастови групи; паркинг за автомобили и др.

Настоящият проект предвижда изграждане на мостово съоръжение свързващо ул. „Патриарх Евтимий“ с квартал 5 през река Тревненска (от о.т.17 до о.т.27).  Предмет на разработката е конструкцията на мостово съоръжение, свързващо площадката с улица ”Патриарх Евтимий” на град Трявна и прилежащите подпорни стени. С изграждането на съоръжението ще се създаде възможност за провеждане на пешеходно и автомобилно движение.

 

Другият проект „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ предвижда изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено ползване. Проектното предложени предвижда изграждането на алея, 5 броя детски съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване. Оборудването включва парково осветление, пейки и перголи, беседка, както и съоръжения за игра и развлечения за деца и хора от различни възрастови групи. Площта е 2500 кв.м.

 

Очаквайте подробности за двата проекта на официалния сайт на Община Трявна.