ФОТОКОНКУРС „ЛИЦАТА НА БАЛКАНА“ И РЪКОДЕЛИЯ ПО СЛУЧАЙ ФОЛКЛОРНИЯ ПРАЗНИК „БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА“ 2024

април 10, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ ВСИЧКИ ЛЮБИТЕЛИ НА ФОТОГРАФИЯТА И ЦЕНИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ 

На 15 юни 2024 г. град Гурково ще бъде домакин на празника „Балканът пее и разказва“, когато се навършват 50 години от първото събитие. Целта на празничните изяви е съхраняването на фолклорните традиции, обогатяване и приобщаване на населението към народните ценности, запазването на българската идентичност.

Освен концертният спектакъл, като дългогодишна утвърдена традиция в провеждането на празника са и съпътстващите го прояви: тематични конкурси, изложби, базари на занаяти, приложни дейности, дефилета на традиционни носии, други атракции, представляващи вълнуващо преживяване за хора от различни възрасти.

Като домакин на събитието тази година Община Гурково обявява фотоконкурс „Лицата на Балкана“ и отправя покана към ценителите на традициите и любителите на ръкоделието (плетене, шиене и др. дейности, готови за експониране), чиито произведения ще бъдат представени на изложба по време на фолклорния празник.

Община Трявна приканва всички местни читалища, клубове, детски градини, училища и други, пазители и продължители на традициите, които харесват ръкоделието да се включат със своя творчески устрем, пресъздавайки различни модели, плетки, шевици и др.

Донесете ни ги на място в Община Трявна – ул. „Ангел Кънчев“ №21 до 04 юни 2024 г. включително. 

Може да ни изпратите и снимки от творческия процес на e-mail адрес: tryavna@tryavna.bg.

За допълнителна информация: 089 441 4282 – Юлияна Цанева – специалист „Връзки с обществеността“ и 089 926 6227 – Росен Ралев – старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване“ при Община Трявна.

Фотоконкурсът „Лицата на Балкана“ е отворен за всички, които обичат фотографията и споделят интерес към темата. Той е   любителски и няма професионален характер. Участници могат да бъдат ученици и възрастни, представители на читалища, учебни заведения, клубове и други организации от шестте града. Фотографиите трябва красиво и автентично да изобразяват лицата, изразите и културата на балканските градове.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Всеки участник може да изпрати до 3 авторски снимки, с максимален размер на файловете до 5MB/300 dpi резолюция. Снимките  може да бъдат цветни или черно-бели, желателно е обработката с фотографски програми да е минимална или липсваща.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на e-mail: obshtina@gurkovo.bg

Всяка снимка, участваща в Конкурса, трябва да бъде придружена от следната информация:

– заглавие на снимката;
– име и адрес на автора – фотограф;
– кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката;
– за участници под 18 г. – възраст и име на родител/настойник;
– телефон за връзка.

До участие в Конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в Конкурса.

ПРАВА И СОБСТВЕНОСТ: 

Със своята регистрация участниците потвърждават, че снимките, предоставени за Конкурса, са техните собствени творби и не нарушават авторски права или други права на трети страни.

ПУБЛИКАЦИИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНИМКИТЕ:

Участниците се съгласяват, че техните снимки могат да бъдат използвани за цели, свързани с конкурса, като например публикации в социални медии, уебсайт, изложба и др. 

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 17.00 часа на 30 май 2024 г. 

ОЦЕНЯВАНЕ:

Фотографиите ще бъдат изложени и оценявани от жури, включващо представители на Община Гурково, фотограф и художник. Оценките ще се базират на креативността, техническото изпълнение и свързаността с темата на конкурса.

НАГРАДИ:

Победителите ще бъдат обявени 15 юни 2024 г. – на празничното тържество „Балкана пее и разказва“ и ще бъдат наградени. С участието си в конкурса, участниците приемат и се съгласяват с тези правила и условия.

Желаем на всички успешно участие и вълнуващи моменти в „Лицата на Балкана“!