ФУТБОЛЕН ФЕСТИВАЛ В ТРЯВНА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

юни 5, 2019
Автор: Илияна Георгиева

Днес във физкултурния салон на ОУ “Проф.П.Н.Райков“- гр. Трявна, Дончо Захариев кмет на община Трявна откри  футболен фестивал по проекта“МОБИЛБОКС“ на БФС , по обединен футбол за деца със специални образователни потребности.

Фестивалът  е част от дейностите по проекта „МОБИЛБОКС“ на БФС , като  общо фазите са три по проекта.  Финалната фаза бе  под звучното заглавие „Здравословни фестивали, залагащи на спорта футбол, като алтернатива предлагаща възможности за децата и младежите със СОП да участват в спортната дейност да реализират потенциала си, да изпитат емоционална удоволетвореност“.

Във заключителната фаза на футболния фестивал взеха участие деца и младежи, учители по физическо възпитание, треньори по футбол и експерти по спорта.