Г-ЖА СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ПРЕД KMETA.BG: ТРЯВНА Е НА РЪБА, ЗАРАДИ ВИСОКИТЕ СМЕТКИ ЗА ТОК

януари 28, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева коментира пред националната медия Kmeta.bg високите сметки за ток, след увеличението на електроенергията в цялата страна; мерките, които местното ръководство предвижда да предприеме за справяне със ситуацията, пред която е изправено и успява ли да просперира бизнеса в региона.

Подобно на други населени места, и тук увеличението е 3-4 пъти в сравнение с по-миналата година. Според официалните данни сметката за ток за 2021 год. на Община Трявна като първостепенен разпоредител плюс тези на останалите девет второстепенни разпоредители е в размер на 437 585.09 лв. или с 35% повече от сметката за ток за 2020 год. (286 093.06 лв.).

„Фактурата ни за месец декември е близо 93 000 лв. Ще издържим на напъна още 1-2 месеца, но след това ще съм принудена да въведа режим на тока. Няма да ни помогне и компенсация от държавата, ако тя е еднократна!“, обясни пред Kmeta.bg градоначалникът г-жа Силвия Кръстева.

Общината се издържа предимно от туризъм, той дава хляб на голяма част от хората. За бизнеса обаче сметките също са бич.

„Една част от хотелите затвориха през седмицата и работят само през уикендите, а два от големите ни хотела ще отворят чак през април, зимните сметки за ток за тях са непосилни!”, обяснява ситуацията кметът.

За болницата в града и детските градини също е трудно. С плащанията те ще могат да се справят само още месец – два. Завишени са не само фактурите им за електроенергия, но и разходите за храна, медикаменти, горива.

В момента разходите за МВтч електроенергия са в размер на 500 лв. Община Трявна предстои да подаде официално писмо до Министерството на финансите и Министерството на енергетиката във връзка с натиска, който изпитва, заради непосилните сметки за ток и високите цени на електроенергията.