Г-ЖА СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ПРЕД В. „ТРЕВНЕНСКА СЕДМИЦА“: ИЗГРАЖДАМЕ НОВА ПОЛИВНА СИСТЕМА, ПОДПОРНА СТЕНА И ПАРКОВА АЛЕЯ В РАЙОНА НА „ЕТНОГРАФСКИЯ КОМПЛЕКС“ В ТРЯВНА

ноември 9, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева даде подробно интервю за вестник „Тревненска седмица“, в което запозна читателите с ремонтните дейности, извършващи се и към момента в района на „Етнографския комплекс“ в града. Същите включват изграждане на нова поливна система, паркова алея, свързваща централната улица „Ангел Кънчев“ с кооперативния пазар и подпорна стена по поречието на река Тревненска. Какви са точно те четете в следващия материал.

  1. Въпрос: От известно време в парковото пространство на Етнографския комплекс в Трявна се извършват ремонтни дейности какво касаят те?

Г-жа Силвия Кръстева: „Да, точно така, от известно време насам извършваме ремонтни дейности по облагородяването на парковото пространство в района на Етнографския комплекс в Трявна. Работим по изработването на нова поливна система, за да изградим съответно добро затревяване на площта там, като идеята е да обхванем цялото парково пространство с допълнителни тръбни разводки. Системата ще е автоматизирана и ще е оборудвана със сензор за дъжд, за да няма излишен разход на вода при лошо време. Живот и здраве, ще я въведем в експлоатация напролет. Паралелно с това извършваме и ремонтни дейности по изграждане на подпорна стена по поречието на р. Тревненска и обособяването на паркова алея, свързваща кооперативния пазар, Етнографския комплекс и ул. „Ангел Кънчев“ в града.“

  1. Въпрос: Какви дейности предвиждат тези ремонти, откъде и на каква стойност е тяхното финансиране?

Г-жа Силвия Кръстева: „Изграждането на поливната система е на стойност 19 хиляди лева, които са отпуснати от Капиталовата програма на Община Трявна, а изграждането на подпорната стена с пешеходната алея е финансирана с Постановление на Министерски съвет още през 2020 година на обща стойност 800 хиляди лв. с ДДС. За да започнат дейностите, обаче, бе необходимо преработване на проекта и съответно съгласуване, както и изпълняване на процедура по Закона за обществените поръчки.“

  1. Въпрос: Единият от реализираните ремонти, а именно за поливната система е финализиран, кога обаче се очаква да приключи другият в рамките на парка?

Г-жа Силвия Кръстева: „Ремонтът на поливната система не е финализиран, тъй като все още има дейности по неговото приключване. Предвид наближаващия зимен сезон и очакваното влошаване на метеорологичните условия вече сме провели разговори с фирмата-изпълнител за по-бързото и разбира се качествено приключване на ремонтните дейности по изграждането на подпорната стена със свързващата паркова алея.“

  1. Въпрос: Нееднократно сте споменавали, че поливната система в т.нар. „скейт парк“ е неизползваема, какво бе извършено като ремонт в тази насока и какви са очакванията на администрацията за в бъдеще?

Г-жа Силвия Кръстева: „Поливната система в комплекса е изпълнена, така както е била заложена в проекта, но не обхващаше всички зони и съответно не беше възможна да се озелени. Това се получава така, тъй като предвидените тогава разпръскватели са недостатъчно на брой, а системата е ръчно управляема за напояване сектор по сектор. Това е видно от всички нас още от самото експлоатиране на комплекса. Вярвам, че с изграждането на новата поливна система и дейностите, които извършваме в тази насока, ще постигнем така желания резултат за красиво и зелено парково пространство в Етнографския комплекс в Трявна.“

  1. Въпрос: Предвижда ли се озеленяване, с цел облагородяване на парковата среда?

Г-жа Силвия Кръстева: „Разбира се, както вече споменах, след приключване на ремонтните дейности, парковото пространство ще се затреви и ще имаме една облагородена визия на Етнографския комплекс.“

  1. Въпрос: През изминалия пролетно – летен сезон неведнъж бе коментирано и това, че в този парк косенето не се извършва навреме, след направените промени и възможността на новата поливна система да поддържа растителността в добър вид, ще се наблегне ли и на косенето?

Г-жа Силвия Кръстева: „Етнографският комплекс, както и останалите тревни пространства в Централната градска част и жилищните квартали на града, не са оставени без да се косят и поддържат през пролетно-летния сезон на годината. За съжаление, в комплекса нямаше достатъчно затревяване за косене, но вярвам, че напролет с въвеждането в експлоатация на новата поливна система нещата ще се подобрят и растителността ще придобие наистина един по-добър вид.“