ГОТОВ Е РЕМОНТЪТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ЧАСТ ОТ СЕЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 14, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

СРЕДСТВАТА СА ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА, ОДОБРЕНА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА

Ежегодно един от основните приоритети на Община Трявна е извършването на реконструкция и поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа в малките населени места и осигуряването на подходящи условия за достъп на живущи и туристи от и към селата. Предвид голямата дължина на общинската и улична мрежа и разпределението на годишните средства, ремонтите се извършват поетапно и приоритетно на местата с най-компрометирани участъци.

„Строителните дейности, които извършваме, имат за цел да подобрят техническото състояние на общинска инфраструктура и да подобрят транспортно-експлоатационните качества на улиците и пътищата на територията на Община Трявна. Стремим се да осигуряваме максимално добри условия за безопасно движение на транспортните потоци и максимално добри условия при извършване на ремонт на общински сгради, площи и съоръжения. Паралелно с рехабилитацията на четвъртокласната пътна мрежа, извършваме и рехабилитация на тротоарни настилки и отводнителни съоръжения, компрометирани във времето.“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Така с готови ремонтирани пътни участъци, от началото на годината досега, са селата Николаево; Дончовци; Радино; Кашенци; Веленци; Драгневци; Керените и кварталите Хитревци в Трявна и Нейковци в Плачковци. Извършената реконструкция се изразява в полагане на нова асфалтова настилка на местата с най-голяма нужда.